Kyslomliečne výrobky

kyslomliecne vyrobky aky je rozdiel

Poznáte rozdiel medzi kyslomliečnymi produktmi? Je lepšie acidko alebo kefír? Viac zdraviu prospieva jogurt alebo zakysané mlieko? Sortiment kyslomliečnych výrobkov je veľmi široký. Podľa použitej kultúry (označenie pre rôzne mikroorganizmy používané pri priemyselnej výrobe) sa rozlišujú tieto základné druhy.

Kyslomliečne výrobky

Kyslomliečne výrobky sa vyrábajú najmä z kravského mlieka, no výnimkou nie je ani ovčie alebo kozie mlieko.

Jogurty obsahujú jogurtovú kultúru zloženú z baktérií Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Jogurty musia mať vyšší obsah sušiny ako mlieko, preto sa pri ich výrobe pridáva do mlieka ešte sušené mlieko alebo iné mliečne bielkoviny, alebo sa používajú niektoré špeciálne technológie ako napríklad zahusťovanie mlieka.

Jogurtové mlieko obsahuje jogurtovú kultúru. Vyrába sa z mlieka bez potreby zvýšenia sušiny.

Acidofilné mlieko je mlieko obohatené o kultúru Lactobacillus acidophilus, ktorá je uznávaná ako probiotická kultúra.

Kefír obsahuje kultúru vyrobenú z kefírových zŕn, Lactobacillus kefir sp. rodu Leuconostoc, Lactococcus a Acetobacter rastúcich v špecifických podmienkach. Kefírové zrná sú charakterizované kvasinkami fermentujúcimi laktózu (Kluyveromyces marxianus) a kvasinkami nefermentujúcimi laktózu (Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae a Saccharomyces exiguus).

Kefírové mlieko obsahuje kefírovu kultúru ale má nižší počet živých mikroorganizmov ako kefír.

Zakysané (alebo kyslé) mlieka obsahujú špecifické kyslomliečne baktérie, napríklad pri výrobe Zakysanky sa používa tzv. základná (smotanová) kultúra, ktorá je zložená z Lactococcus lactis, subsp. lactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum a Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris

Zakvasené mlieka sa vyrábajú s použitím kvasiniek, pri ich výrobe môže vznikať malé množstvo alkoholu.